Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2019
Effectief: 25 mei 2018

Universal Woods ("wij", "wij", of "onze") exploiteert de website https://www.chromaluxe.com (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op https://www.chromaluxe.com.

Definities

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van die gegevens en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes data die op het apparaat van een Gebruiker worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de persoon die (alleen, gezamenlijk of tezamen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of dienstverleners)

Data Processor (of Service Provider) betekent elke persoon (anders dan een werknemer van de Data Controller) die de gegevens verwerkt namens de Data Controller. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken

Gegevens Onderwerp

De betrokkene is elke levende persoon die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker

De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het voorwerp is van de Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verlenen en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk-identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Het volgen van Cookies-gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Universal Woods gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Dienst te monitoren
 • Opsporen, voorkomen en aanpakken van technische problemen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Bewaring van gegevens

Universal Woods zal uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Universal Woods zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overbrengen naar de Verenigde Staten en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

Universal Woods zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking ten behoeve van de rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Universal Woods verplicht worden uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Universal Woods kan uw Persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Universal Woods te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten

Universal Woods streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, wissen of het gebruik ervan te beperken.

Indien mogelijk, kunt u uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen bijwerken. Als u uw Persoonsgegevens niet kunt wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Indien u wenst te weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden, heb je het recht:

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren
 • om onjuiste Persoonsgegevens over u te rectificeren
 • Om de verwijdering te vragen van Persoonsgegevens die over u worden bewaard

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan Universal Woods verstrekt. U kunt verzoeken om een kopie van uw Persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat zodat u deze kunt beheren en verplaatsen. Wij wijzen u erop dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service te faciliteren ("Service Providers"), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.
Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een door Google aangeboden webanalysedienst waarmee het verkeer op websites wordt bijgehouden en gerapporteerd. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina over de privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij vernemen dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en wij de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid zullen aanpassen.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@chromaluxe.com.